Hasta Hakları
Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

* Hizmetten genel olarak faydalanma

* Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma

* Irk,dil,din ve mezhep,cinsiyet, siyasi düşünce,felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirme

* Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme

* Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

* Personeli tanıma, seçme ve değiştirme

* Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan doktorların ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,seçme ve değiştirmeye,

Bilgi isteme

* Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet

* Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Rıza ve izin

* Tıbbı mudahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, reddetme ve durdurma tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,

Güvenlik

* Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini vecibelerini yerine getirebilme

* Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık görme

* Saygı ve özen görerek,güleryüzlü,nazik ve şefkatli bir sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık

* Her türlü hijyenik şartın sağlandığı,gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerden arındırılmış bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret

* Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye

Refakatçi bulundurma

* Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve doktorun uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Başvuru, şikayet ve dava hakkı

* Hakları ihali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli hizmet

* Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

Hakkı vardır.
Sizi Arayalım
Logo
E-BÜLTEN’e KAYIT OL !
  Güncel duyurulardan haberdar olmak için lütfen e-bültene kayıt olun. . .
Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.
Bu bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.
Web Tasarım_medyatör